Underhåll och service av lås och säkerhetsprodukter

Vi underhåller och servar bland annat:

Mekaniska och elektriska lås

Genom smörjning och rengöring av låshus, slutbleck, cylindrar, beslag. Kontroll av magneter, kontakter.

Justering av gångjärn och dörrstängare.

Elektroniska passersystem

Genom funktionskontroll av läsare, porttelefon, centralutrustning. Uppdatering av mjukvara. Kontroll av batteribackup.

Dörrautomatiker

Genom funktionskontroll av automatik, sensorlister, öppningsknappar, armbågskontakter, nödöppningsfunktioner och batteribackup.